Mẫu đắp fom Design của học viên Hoàng Thi
Bộ móng được thực hiện bởi Học viên : Nguyễn Hoàng Hoài Thi Kĩ Thuật đắp Fom Design chuyên nghiệp  

" Thiết kế Flat 3D trên móng ". 

Bài viết khác

Mẫu học viên vẽ Gel khổng tước